Services

Csapatunk egyedülálló módon ötvözi az adóügyi és jogi szakértelmet ügyfeleink üzleti igényeivel. Ez a megközelítés biztosítja, hogy kifinomult és magas színvonalú adótanácsadási szolgáltatásokat nyújthassunk és adózási megoldásokat kínálhassunk. Tapasztalattal rendelkezünk az adózással kapcsolatos ügyek teljes spektrumában, többek között:

EURÓPAI UNIÓS ADÓJOGSZABÁLYOK

EURÓPAI UNIÓS ADÓJOGSZABÁLYOK

Az uniós adójogszabályok a magyar szabályozás szerves részét képezik. Figyelembevételük elkerülhetetlen, ha valaki vitába keveredik a magyar adóhatósággal, egy vállalkozás működésének adózási szempontból történő felülvizsgálata esetén, M&A ügyletek strukturálásánál, belső átszervezés esetén, a kiküldött munkavállalók társadalombiztosítási kötelezettségeinek figyelembevételekor, az egyéni megtakarítások adóztatásának tervezésekor, vagy olyan tranzakciók végrehajtása esetén, amelyben szabályozott vagy nem szabályozott alapok érintettek. Az uniós jogszabályokat állami támogatási ügyekben (pl. fejlesztési adókedvezmény) is figyelembe kell venni.

Az Európai Unió Bírósága által hozott döntések ismerete nélkülözhetetlen, különösen az ÁFA-ügyekben. A B&T csapata értékes tapasztalatokra tett szert az uniós jogon alapuló peres eljárásokban, képviselte ügyfeleit az Európai Unió Bírósága előtt, sikeresen érvelt az uniós adójog alapján a magyar adóhatóságok és bíróságok előtt, valamint uniós jogon alapuló elemzéseket készített különböző célokra (pl. országos szabályozások összehasonlítása, bizonyos rendelkezések felülvizsgálata, hogy azok összhangban vannak-e az uniós adójoggal, újonnan bevezetett adók összhangja az elsődleges és másodlagos uniós joggal stb.)

TRANSZFERÁRAZÁS

TRANSZFERÁRAZÁS

A transzferárképzés a magyar adóhatóság egyik legfelkapottabb területévé vált. A transzferárazással kapcsolatos adóalap-módosítások és a kapcsolódó szankciók elkerülése érdekében az adózóknak gondoskodniuk kell a - dokumentációs előírásoknak és az adóhatósági elvárásoknak megfelelő - transzferár jelentésekről.

A folyamatban lévő vagy jövőbeni vállalatközi ügyletekhez kapcsolódó transzferárazási kockázat mérséklésére jelenleg egyetlen megvalósítható lehetőség az úgynevezett előzetes árképzési megállapodás (APA) megkötése. Az APA az adóhatóság és az adóalany között létrejött, a vállalatközi ügyletek transzferár-kezeléséről szóló megállapodás, amely kötelező az adóhatóságokra nézve.

A kölcsönös megállapodási eljárások (MAP) olyan folyamatok, amelyek révén az adóhatóságok megvitathatják és kiküszöbölhetik a transzferár-módosításokból eredő kettős adóztatást. Mivel a transzferárazás az adóhatóságok számára az egész Európai Unióban ban fontos terület, a jövőben várhatóan növekedni fog a kölcsönös megállapodási eljárások (MAP-ok) száma.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

A személyi jellegű kiadások és a magánszemélyek jövedelmének adóterhei számos vállalatnál a legjelentősebb kiadási tételek közé tartoznak. Az ilyen adókiadások optimalizálása tehát fontos tényező lehet a versenyképesség fenntartása szempontjából. Az egyéni adózás gondos tervezése sok esetben válik szükségessé, például:

- vezetőségi és munkavállalói javadalmazási rendszerek, részvényopciós programok és egyéb munkavállalói ösztönzők;

- a megtakarításokból származó jövedelmek adótervezése, figyelembe véve a nemzetközi adózás változásait (pl. információcsere) ezen az adózási területen;

- munkavállalók kirendelése és áthelyezése egy másik országba egy vállalatcsoporton belül;

- magánbefektetések, magánvállalkozásból való kilépés, elidegenítések és az adóhatékony jövedelemáramlások tervezése;

- a magánszemélyek tulajdonában lévő vállalatok, vállalatcsoportok átszervezése;

- adózási szempontból hatékony pénzügyi termékek tervezése magánszemélyek számára.

A B&T szakértői készek arra, hogy segítsenek és útmutatást nyújtsanak Önnek az üzleti döntések meghozatalában, valamint céljai elérésében. Ügyfeleink számára személyre szabott megoldásokat kínálunk hátterük és üzleti igényeik elemzését követően, és támogatjuk őket személyes sikereik elérésében. Független tanácsadó cégként nem korlátoznak bennünket a könyvvizsgálattal vagy jogi szolgáltatásokkal kapcsolatos érdekellentétek, ez pedig egy rugalmasabb megközelítést tesz lehetővé számunkra. Nemzetközi hátterünknek köszönhetően valóban integrált, több joghatóságot átfogó adótanácsadást tudunk nyújtani.

PÉNZÜGYI TERMÉKEK

PÉNZÜGYI TERMÉKEK

A B&T tanácsadói hátterüknek és képzettségüknek köszönhetően széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a pénzügyi termékek adózása terén, többek között a határokon átnyúló eszközfinanszírozás, a származékos ügyletek, az adóhatékony pénzügyi eszközök fejlesztése, a kötvények és egyéb pénzügyi termékek kibocsátása, az értékpapírosítási ügyletek, a pénzügyi kiszervezés, a hibrid eszközök és szervezetek, valamint az adójóváírás-felhasználási konstrukciók terén.

ADÓPEREK

ADÓPEREK

Az elmúlt néhány évben a magyar adófizetők egyre több adóellenőrzéssel szembesülhettek, amelyek az adóhatósággal való vitákhoz vezettek. Ez a tendencia elsősorban a pénzügyi válságnak köszönhető, amely óriási nyomást gyakorolt ​​az adóhatóságra, és jelentősen megváltoztatta az adóbeszedéshez való hozzáállásukat, valamint az adófizetők adómegállapításának megkérdőjelezésére irányuló hajlandóságukat.

Emellett – más jogrendszerekhez hasonlóan – az adóviták is egyre összetettebbé váltak, tovább erősítve az adókockázatok és a vitatott adóügyek szakszerű kezelésének szükségességét. Magasan képzett szakértőink a legbonyolultabb magyarországi adóviták élvonalában állnak, és jól tudják, hogy az adóperekben eljáró ügyvédeknek ismerniük kell mind az adójogot, mind az eljárási folyamatokat ahhoz, hogy az ügyfelek hatékony képviseletét el tudják látni. Professzionális jogi tanácsadást és képviseletet nyújtunk az adóellenőrzések és a bírósági peres eljárások minden szakaszában, és támogatjuk ügyfeleinket a kedvező végeredmény elérésében.

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Sok pénzügyi igazgató szerint a versenyképesség és a jövedelmezőség fenntartásához elengedhetetlen a rendelkezésre álló állami támogatások begyűjtése. Ennek megfelelően figyelmet kell fordítani az elérhető közvetlen pénzbeli támogatások és közvetett állami támogatások, például adókedvezmények feltárására és megszerzésére.

Ezen a területen szerzett tapasztalatunknak és tudásunknak köszönhetően készek vagyunk segíteni Önnek ezekben a feladatokban, és végigvezetjük Önt az állami támogatásokra és az adózásra vonatkozó jogszabályokon, az állami támogatási rendszer optimalizálása érdekében, olyan kérdéseket érintve, mint a maximális támogatási intenzitás, az elszámolható költségek, a beruházás helye, a beruházási szakaszok, a beruházási terv módosítása, az állami támogatás igénybevételének feltételei, a fejlesztési adókedvezmény iránti kérelmek vagy bejelentések benyújtása, az állami támogatási megállapodás megkötése a kormánnyal stb.

Ha egy vállalat egyesülés, szétválás, felvásárlás, belső átszervezés alatt áll, különös gondossággal kell figyelembe venni a meglévő állami támogatások folytonosságát.

ÁFA

ÁFA

Az EU-n belül harmonizált területként az áfa-tanácsadás átfogó megközelítést követel meg az adószakértőktől, amelyhez mind az EU-s szabályozás, mind a helyi áfatörvények ismerete szükséges. Ügyfeleink hazai és nemzetközi orientációjú üzleti tevékenységének alapos ismerete alapján személyre szabott, határon átnyúló megoldásokat kínálunk az áfaterhek optimalizálása érdekében.

Elkötelezett szakembereink jelentős tapasztalattal rendelkeznek az áfa terén a tranzakciók strukturálása, az átvilágítások elvégzése, a napi szintű áfa-tanácsadás és az ügyfeleknek az áfa-compliance gyakorlatokban nyújtott segítség során.

Áfával kapcsolatos szolgáltatásaink a következők:

- a nemzetközi ellátásilánc-menedzsment optimalizálása,

- Áfa-állapotfelmérések elvégzése,

- segítségnyújtás az adóellenőrzések során, különös tekintettel az áfára, képviselet az adóhatóságok előtti fellebbezési eljárásokban és a bírósági eljárások során (mind a nemzeti bíróságok, mind az Európai Bíróság előtt),

- tanácsadás az áfa-optimalizált tranzakciós strukturáláshoz,

- ingatlanügyletekkel kapcsolatos áfa-tanácsadás,

- a pénzügyi szolgáltatások áfa-vonzataival kapcsolatos tanácsadás,

- kötelező és nem kötelező érvényű döntési kérelmek előkészítése a különböző üzleti konstrukciók áfa-vonatkozásaival kapcsolatban, valamint egyeztetés a hatóságokkal.

ADÓTANÁCSADÁS

ADÓTANÁCSADÁS

A gyors, megbízható segítségnyújtás, amelyet nagy tapasztalattal, üzleti szemlélettel és rugalmas hozzáállással nyújtanak szakértőink, nagyon értékes egy olyan vállalkozás számára, amelynek naponta új kihívásokkal kell szembenéznie. A B&T adószakértői az ügyfél szemszögéből közelítik meg az ügyeket és ahelyett, hogy szabványosított szolgáltatásokat nyújtanánk, úgy dolgozunk, mintha a vállalkozás részesei lennénk, ami által jobban hozzá tudunk járulni annak sikeréhez.

A B&T adószakértői az üzleti háttér és az ügyfél egyedi igényeinek elemzésével személyre szabott tanácsokat adnak, és segítenek azok végrehajtásában. Ezen túlmenően feltérképezzük a vállalkozásban rejlő lehetőségeket, amelyek által jövedelmezőbbé és versenyképesebbé válhat. Csapatunk tagjai széleskörű tapasztalatot szereztek a BIG4 cégekkel, nemzetközi ügyvédi irodákkal és az adóhatósággal való együttműködésük során, amelynek következtében átlátjuk mind a multinacionális, mind a kisebb vállalkozások működését és folyamatait. Az adóhatóság gyakorlatát is mélyrehatóan ismerjük, ami lehetővé teszi számunkra, hogy megközelítésünket a vonatkozó jogi környezethez igazítsuk.

Erősségünk a megbízhatóság, a rugalmas gondolkodás és a találékonyság, valamint az, hogy kiépített nemzetközi hálózatunknak köszönhetően integrált, több joghatóságra kiterjedő megoldásokat tudunk nyújtani

INGATLANOK

INGATLANOK

Akár fejlesztésről, akár befektetésről van szó, az ingatlan kétségtelenül adóérzékeny üzletág Magyarországon. Ha Ön magyarországi ingatlant kíván vásárolni, fejleszteni, hasznosítani vagy értékesíteni, ingatlanadó-szakértőink személyre szabott adómegoldásokkal támogatják vállalkozását. Ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatásaink közé tartoznak:

- közvetlen és közvetett ingatlanbefektetések adóstrukturálása

- adóügyi átvilágítás, ingatlanokkal kapcsolatos M&A és vállalati átszervezések;

- átruházási adótervezés;

- ingatlanokkal kapcsolatos transzferárazási kérdések;

- pénzügyi és operatív lízingügyletek;

- ingatlanalapok és REIT-ek;

- építményadó;

- ingatlanbefektetések áfa-tervezése és áfa-kezelése.

ADÓBEVALLÁSOK

ADÓBEVALLÁSOK

A folyamatosan növekvő jelentéstételi követelmények fényében adószakértőink magas színvonalú tanácsadást nyújtanak az adózás során felmerülő technikai kérdésekkel kapcsolatban.

Tapasztalataink szerint a megfelelő compliance gyakorlattal több cél is elérhető:

- hibák elkerülése az adóbevallásokban, a hibás adókezelések megakadályozása;

- adómegtakarítási lehetőségek feltárása;

- idő és emberi erőforrások megtakarítása.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy segítsünk ügyfeleinknek a compliance ügyekben. Szolgáltatásaink fő területei a következők:

- segítségnyújtás a helyi adóügyi csoportoknak az adóbevallások megfelelő elkészítésében és benyújtásában, valamint támogatás nyújtása a különböző beszámolási kötelezettségekhez;

- belső átvilágítási feladatok elvégzése a potenciális adókockázatok és hibás compliance gyakorlatok azonosítása érdekében.

A főbb adókra vonatkozó speciális szolgáltatásaink a következők:

Általános forgalmi adó (ÁFA)

- segítségnyújtás külföldi vállalkozások számára az áfaregisztrációs eljárás során

- napi szintű segítségnyújtás az áfabevallások elkészítésében és benyújtásában

- tanácsadás a hazai vállalkozásoknak compliance gyakorlatuk kialakításához

- operatív segítségnyújtás az adóhatósági ellenőrzések során

Társasági adó (TAO)

- főkönyvek áttekintése, jelentősebb tranzakciók számviteli kezelésének elemzése

- TAO-alap módosító tételek felülvizsgálata

- a TAO számítás számszaki egyeztetése

Személyi jövedelemadó (SZJA)

- külföldi magánszemélyek negyedéves adóelőleg- és éves adószámításainak, adóbevallásának elkészítése magyarországi megbízások során

- magas szintű és összetett jövedelemmel rendelkező személyek SZJA-bevallásának elkészítésében való segítség.

M&A TANÁCSADÁS

M&A TANÁCSADÁS

Egy másik jelentős terület, ahol kiemelkedő tapasztalattal rendelkezünk, az egyesülések, felvásárlások és átszervezések területe. Rendszeresen veszünk részt összetett M&A és vállalati strukturálási ügyekben, melyekben tanácsot adunk adójogi szempontból, illetve együttműködünk különböző jogi és pénzügyi tanácsadó cégekkel.

Felügyeljük és koordináljuk az adózással kapcsolatos munkák teljes spektrumát, mint például az adatszoba elkészítése, az adózási átvilágítás, az adózási szempontból hatékony strukturálás, állami támogatási ügyek, a részvény- vagy vagyonátruházási szerződések adójogi rendelkezéseinek szövegezése, a jogi és pénzügyi csapatokkal, valamint a külföldi tanácsadókkal való koordináció.  A teljes tranzakciót stratégiai szempontból is irányítjuk.

Egy tranzakcióban az adózás kulcsfontosságú jelentőséggel bír. Az adózás határozza meg a megvalósítás tervét, ahogyan az építész meghatározza egy új épület szerkezetét. A gondos tervezés elengedhetetlen egy hatalmas épület felépítéséhez, valamint egy olyan megfelelő vállalati struktúra kialakításához, amely ügyfeleink egyedi igényeit szolgálja.